cool hit counter

Tin tức

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng 14-7 âm lịch năm Bính Thân


Sáng 16-8-2016 (nhằm ngày 14-7 Bính Thân), đông đảo Phật tử vân tập về chùa Huê Nghiêm để tụng kinh cầu an và cúng dường Tự Tứ  trong mùa Vu lan báo hiếu. Hòa thượng Tôn sư chủ trì và chứng minh buổi lễ. Sau lễ cúng dường, chư tôn đức ban kinh sư thực hiện phần nghi lễ cúng dường thí thực.

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng  14-7 âm lịch năm Bính Thân

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng  14-7 âm lịch năm Bính Thân

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng  14-7 âm lịch năm Bính Thân

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng  14-7 âm lịch năm Bính Thân

Tụng kinh và cúng dường Trai Tăng  14-7 âm lịch năm Bính Thân