cool hit counter

Tin tức

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà


     Chiều ngày 07/01/2015 nhằm ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ, gần 400 Phật tử đã vân tập về chùa Huê Nghiêm để kỷ niệm ngày Vía đức Phật A Di Đà. Sau thời thuyết giảng của Hòa thượng, tất cả Phật tử tập trung về vườn A Di Đà bắt đầu khóa lễ. Trong niềm kính tín và thành tâm hướng về Đức Phật A di đà, tất cả đại chúng cùng dâng hoa đăng cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả mọi người luôn được an lạc, thế giới hòa bình.

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Lễ thắp hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà