cool hit counter

Tin tức

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà


GNO - 6 giờ sáng hôm nay, 4-1-2015 (14-11-Giáp Ngọ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.Hồ Chí Minh) đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà.
Tham dự và chứng minh có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP, Viện chủ chùa Huê Nghiêm; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, BTS GHPGVN các tỉnh thành và quận huyện, chư tôn đức ban Nghi lễ TƯ và TP, chư Tăng Ni ở TP cũng như một số tỉnh thành, cùng với hơn 3.000 Phật tử đại diện các chúng thuộc Đạo tràng Pháp hoa ở các miền dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Trí Quảng.

Tôn tượng Phật A Di Đà bằng đá hoa hoa cương, tôn trí tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên tổng thể của chùa Huê Nghiêm. Đến nay nhân kỷ niệm ngày vía của Ngài (17-11 âm lịch), buổi lễ an vị tôn tượng diễn ra trong niềm kính tín và hoan hỷ của toàn thể đại chúng. 

Chư tôn đức giáo phẩm đã cử hành nghi lễ niêm hương, sái tịnh và xưng tán hồng danh cung thỉnh Pháp thân của Đức Phật A Di Đà an vị trong không khí tôn nghiêm, thanh tịnh.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Viện chủ đã có thời pháp thoại ngắn về thế giới Tịnh độ và những hạnh nguyện của Phật A Di Đà, diệu dụng phổ độ chúng sanh từ Pháp thân và công đức vô lượng của Ngài cũng như sự thù thắng của pháp môn Tịnh độ. "Thế giới Tịnh độ cũng có thể ở ngay cõi Ta-bà nếu chúng ta có thể giữ được nhất tâm bất loạn trong lúc niệm hồng danh của Ngài”, Hoà thượng nhấn mạnh.

Với sự hướng dẫn của TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP cùng chư Tăng trong Ban Nghi lễ, toàn thể Phật tử đã cung kính nhiễu quanh kim thân của Đức Phật trong tiếng đồng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trầm hùng.

(Tin: Bảo Toàn, GIACNGOonline)


Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Đại lão HT.Thích Tắc An và HT.Thích Trí Quảng

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương trước tôn tượng

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Hoà thượng Viện chủ thực hiện nghi thức sái tịnh

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
TT.Thích Lệ Trang cung đối Phật đài và thực hiện nghi thức sái tịnh tại vị trí tôn tượng

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Nhất tâm thành kính hướng về tôn dung Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Hơn 3.000 Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Chư tôn đức Tăng, Ni các quận huyện và tỉnh thành về tham dự

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Hoà thượng Viện chủ đã có thời pháp thoại ngắn sau buổi lễ

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà
Chư tôn đức Tăng. Ni và Phật tử nhiểu quanh tôn tượng 3 vòng

Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà