cool hit counter

Tin tức

Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan ÂmSáng 27-3, nhằm 19-2 Bính Thân, từ 5 giờ sáng đông đảo Phật tử đã vân tập trước thánh tượng Bồ Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) để thực hiện khóa lễ tụng kinh nhân kỷ niệm ngày vía của Ngài. Khoá lễ tụng kinh Phổ Môn do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện chủ chùa Huê Nghiêm xướng lễ khai kinh, sau đó toàn thể đạo tràng trang nghiêm nhất tâm trì tụng.


Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm

Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm

Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm

Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm

Khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm