cool hit counter

Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.


Sáng 3-4-2016, hơn 600 Tăng, Ni tại các chùa, tự viện tịnh xá trong khu vực TPHCM đã vân tập về chùa Huê Nghiêm (Q.2,TPHCM) để chính thức tham dự buổi học đầu tiên của chương trình bồi dưỡng kiến thức về Giới luật và Nghi lễ thiền môn. Chương trình bồi dưỡng này do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM làm Trưởng ban tổ chức (BTC). Khóa học được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm, kéo dài trong 6 tuần, học vào 2 buổi sáng, chiều của ngày chủ nhật. Buổi sáng học về giới luật của người xuất gia, do HT.Thích Minh Thông, Phó ban Tăng sư T.Ư, Trưởng ban Tăng sự PG TP đảm trách; buổi chiều học về Nghi lễ, do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ PG TP đảm trách.

 Phát biểu trước toàn thể Tăng, Ni học viên, Hòa thượng Trưởng BTC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trau dồi thêm kiến thức về giới luật và nghi lễ thiền môn đối với hàng xuất gia. Ngoài việc học trong kiến thức trong trường Phật học, người xuất gia bắt buộc phải học về giới luật, vì giới luật là nền tảng của sự tăng trưởng trí tuệ và đạo hạnh, như vậy mới có thể dẫn dắt quần chúng trong việc tu học Phật pháp. Và học về kiến thức Nghi lễ sẽ cần thiết trong việc thực thi đúng đắn các nghi lễ trong Phật giáo, tạo nên sự thiêng liêng, tính trang nghiêm thanh tịnh trong các buổi lễ.

 Vào 14g chiều nay, chư tôn đức Tăng, Ni học viên sẽ học buổi đầu tiên về nghi lễ do TT.Thích Lệ Trang đảm trách.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Giới luật và Nghi lễ thiền môn.