cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ


Ngày 27-6, Hòa Thượng viện chủ đã đến viếng thăm ngôi mộ tháp của Tổ Sư Thiên Thai cùng chư liệt vị tổ sư tại chùa Thiên Bửu Tháp huyện Long Điền- Đất đỏ.

Tại đây Hòa Thượng đã có đôi lời chia sẻ về lich sử hành đạo của Tổ sư Thiên Thai, ngài khuyên các hành giả nên nương theo công đức của Tổ Huệ Đăng mà tu học, thực tập phát huy năng lực của bản thân.Người tu nên nói chuyện bằng trái tim của mình để hiểu rõ mọi nguồn cội căn nguyên trong cuộc sống, luôn cảm tâm với thầy Tổ nhờ đó mà con đường tâm linh được phát triển.

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ

Hòa Thượng về thăm trường hạ liên huyện Long Điền -Đất đỏ