cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng truyền Pháp y tại chùa Khánh Vân, Đạ Tẻh


     Sáng ngày 22/11/2014 nhằm ngày mùng 1 tháng 10 năm Giáp Ngọ, gần 1000 Phật tử đã vân tập tại chùa Khánh Vân, huyện Đạ Tẻh. Tại đây, với tấm lòng tha thiết cầu Pháp của các Phật tử tại Lâm Đồng, Hòa thượng đã truyền Pháp y cho hơn 700 Phật tử. Sau khi thọ nhận Pháp y, tất cả các Phật tử đồng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa kinh. Đáp lại tấm lòng tha thiết, hoan hỷ của các Phật tử tại nơi miền núi xa xôi, cách trở; Thầy đã có đôi lời sách tấn, chia sẻ cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử để các hành giả luôn tinh tấn trên đường đạo. 

Hòa Thượng  truyền Pháp y tại chùa Khánh Vân, Đạ Tẻh

Hòa Thượng  truyền Pháp y tại chùa Khánh Vân, Đạ Tẻh

Hòa Thượng  truyền Pháp y tại chùa Khánh Vân, Đạ Tẻh

Hòa Thượng  truyền Pháp y tại chùa Khánh Vân, Đạ Tẻh