cool hit counter

Tin tức

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm


GNO - T sáng sm nay, 22-11 (nhm ngày 11-10-t Mùi), gn 500 gii t T-kheo, T-kheo-ni đã vân tp ti Tuyn Pht trường - chùa Huê Nghiêm, P.Bình Khánh, Q.2 tham gia k kho hch nhm tuyn chn các gii t đủ điu kin th gii ti các đàn truyn gii ca 8 gii trường thuc Đại gii đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015 do BTS GHPGVN TP.HCM t chc.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã phát biểu khai mạc nhắc lại thời kỳ Đức Phật xây dựng giáo đoàn và Đức Phật chế định giới luật nhằm bảo vệ những tu sĩ có mục tiêu cao cả.

Hòa thượng nhấn mạnh, kỳ khảo hạch lần này nhằm tuyển chọn những người tài đức, gánh vác Phật sự cho Giáo hội. Hòa thượng nhắc nhở giới tử nếu là những người thật tu thật học, Ban Kiến đàn luôn luôn hỗ trợ còn nếu những người vì mục tiêu khác thì Ban Giám khảo sẽ công minh loại ra khỏi giới trường.

Hòa thượng tin tưởng vào hồng ân của Đức Phật gia hộ để giới tử vượt qua kỳ khảo hạch đạt kết quả tốt để đủ điều kiện được tấn đàn thọ giới tại các giới trường Đại giới đàn Trí Đức.

 


Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm

Đại Giới Đàn Trí Đức Khảo hạch Giới Tử Tại Giới Trường Huê Nghiêm