cool hit counter

Tin tức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức


GNO - Sáng nay 6-12 (nhằm ngày 25-10-Ất Mùi), tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 cung thỉnh Hội đồng giới sư đăng đàn truyền Bồ-tát giới cho 559 giới tử đã thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Sa-di tại các giới trường Bắc tông và hơn 500 Phật tử phát tâm thọ giới. 

Thay mặt Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức, HT.Thích Trí Quảng đã cảm ơn sự quan tâm, cho phép của chính quyền thành phố, chính quyền các quận, huyện nơi diễn ra các giới trường. Hòa thượng tri ân công đức sâu dày của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng thập sư Ni, Ban Kiến đàn, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử các giới trường... và ghi nhận công đức của quý Phật tử trong hơn 10 ngày qua đã tận tâm ngoại hộ cho Đại giới đàn Trí Đức thành công viên mãn.

HT.Thích Trí Quảng giáo giới đến chư giới tử và Phật tử thọ giới Bồ-tát - những người đã đắc giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Bồ-tát xuất gia, tại gia.

"Tôi nhìn thấy sự trang nghiêm trong lòng của các vị giới tử suốt một tuần qua tại 8 giới trường đều diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Nhìn các vị hôm nay, tôi nhớ lại 60 năm trước được tấn đàn thọ giới Sa-di, 55 năm trước được tấn đàn thọ giới Tỳ-kheo, tuy giới đàn ngày trước không tổ chức trang nghiêm như bây giờ nhưng với phước duyên này, chúng ta nên tôn kính, giữ gìn giới pháp của Đức Phật ở trong lòng cho hôm nay và về sau.

Quý vị đã thọ Bồ-tát giới từ thân này cho đến thành Phật thì phải luôn tôn trọng, gìn giữ  giới pháp của Đức Phật ở trong lòng. Dù có khó khăn, chúng ta cũng không mất giới thể, đó là niềm tin kiên cố tôi muốn chia sẻ đến giới tử” - Hòa thượng nhắn nhủ.


Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức