cool hit counter

Thông Báo

V/V Di dời hũ cốt tại chùa Bát Bửu Phật Đài

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử,
Chùa Bát Bửu Phật Đài (Phật Cô Đơn) - cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn tháo dỡ và san lấp mặt bằng để phục vụ công trình trùng tu, Ban Kiến thiết thông báo đến quý vị có ký tự cốt thân nhân tại chùa về việc sẽ di dời tạm các hũ cốt nơi thờ hiện nay qua chân đài Phật Di Đà trước ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Quý vị nào có nguyện vọng thỉnh cốt thân nhân về hoặc muốn an trí vào chỗ tạm thời, xin đích thân liên hệ tại bàn Thư ký để được hướng dẫn.
Rất mong quý vị tùy hỷ để công trình trùng tu chùa Bát Bửu Phật Đài sớm được thành tựu.
Chân thành cảm ơn!
Trân trọng.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 
TM .BAN KIẾT THIẾT   

Trưởng ban            
Hòa thượng Thích Trí Quảng