cool hit counter

Thông Báo

VỀ CÁC LỄ NGHI VÀ SINH HOẠT TẠI CHÙA HUÊ NGHIÊM TẾT KỶ HỢI - 2019


 

Để Quý Phật tử đến chùa lễ Phật, cầu an đầu năm được trang nghiêm, nay thông bạch đến quý Phật tử:

-LỄ PHÁT LỘC ĐẦU NĂM: Hòa thượng Viện chủ sẽ trực tiếp phát lộc từ 5 giờ sáng, và chỉ phát lộc trong ngày mùng 1 Tết.

-KHAI KINH DƯỢC SƯ CẦU AN ĐẦU NĂM vào lúc 18 giờ ngày mùng 1 Tết.

-PHẬT TỬ TUẦN TỰ LÊN CHÁNH ĐIỆN LỄ PHẬT từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.

-VỀ VIỆC GHI DANH CẦU NGUYỆN, trong tháng Giêng năm Kỷ Hợi, chùa chỉ nhận danh sách ghi cầu an đầu năm (không ghi danh sách cầu siêu). Lưu ý quý Phật tử nhận mẫu sớ, tự ghi danh sách (cầu an) theo sự hướng dẫn; mỗi khi đến chùa tụng kinh Dược Sư, quý vị tự mang theo để cầu nguyện và giữ gìn cẩn thận cho đến ngày cử hành lễ Tán đàn (21 tháng Giêng), chư Tăng chú nguyện và làm lễ hỏa tịnh.

Lưu ý: Quý Phật tử, người đến chùa lễ Phật, tham dự các thời khóa tụng kinh trang phục áo tràng, hoặc trang phục trang trọng, thực hiện theo sự hướng dẫn, để cùng giữ sự tôn nghiêm chung, có sự an lạc cho mình, cho người.

Kính thông bạch!

 

BAN NGHI LỄ CHÙA HUÊ NGHIÊM