cool hit counter

Thông Báo

Thông báo về việc đăng ký ghi danh Quy y

Thông báo về việc đăng ký ghi danh Quy y

Chùa chỉ nhận Danh sách Quy y cho các đối tượng phải có mặt trong ngày Lễ Quy y:

- Phật tử trong thành phố: đăng ký trực tiếp tại chùa

- Phật tử ở xa: đăng ký trực tiếp vào số : 0914 744000 hoặc 0945 783317

Lưu ý: * 2 số trên chỉ nhận nội dung đăng ký Quy y. 
            * Chỉ nhận thông tin qua tin nhắn 

            *Ghi rõ Họ & tên + giới tính + năm sinh+đơn vị (quận, huyện, tỉnh, thành)