cool hit counter

Thông Báo

Thời Khóa Lễ Cầu An Trong Tháng Giêng


 

                                trì tụng kinh dược sư HÀNG ngày:

                                Có 3 thời tụng : 5h ( sáng ), 14h và 18h