cool hit counter

Thông Báo

Thi Nghi Lễ Và Khảo Hạch Nâng Y 2018


CHỦ NHẬT - Mùng 12/10 Âm lịch (18/11/2018):

- 12h45: Phật tử mới tập trung sớm
để điểm danh và nhận thẻ Quy y

- 13h: KHÓA QUY Y TAM BẢO

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - mùng 19/10 Âm lịch (25/11/2018):

- 13h: Đại chúng vân tập

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 26/10 Âm lịch (2/12/2018):

- 13h: Đại chúng vân tập

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 3/11 Âm lịch (9/12/2018):

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y (đợt 1)

- 06h: Đại chúng vân tập, nhận thẻ dự thi

- 07h-08h: THI NGHI LỄ

- 08h: KHẢO HẠCH NÂNG Y (Gồm Y Mở, Y Nâu)

- Từ 13h-16h: KHÓA TU THƯỜNG LỆ