cool hit counter

Thông Báo

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – TIÊU TAI DIÊN THỌ

Thời gian từ ngày 23-2 đến 25-2-2019

(nhằm ngày 19 tháng Giêng đến 21 tháng Giêng – Kỷ Hợi),

mỗi ngày hội chúng lễ bái, trì tụng kinh Dược Sư gồm 7 đàn trì:


THỨ BẢY (19/1 ÂL)

Sáng – ĐÀN DƯỢC SƯ 1

7H00 : Phật tử vân tập

7H30 : Lễ khai đàn

8H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

Chiều – ĐÀN DƯỢC SƯ 2

13H30 : Phật tử vân tập

14H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

Tối – ĐÀN DƯỢC SƯ 3

17H30 : Phật tử vân tập

18H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

CHỦ NHẬT (20/1 ÂL)

Sáng – ĐÀN DƯỢC SƯ 4

7H30 : Phật tử vân tập

8H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

Chiều

LỄ QUY Y & TRUYỀN PHÁP Y + ĐÀN DƯỢC SƯ 5

12H45 : Phật tử vân tập

13H00 : LỄ QUY Y TAM BẢO

14H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

15H00 : THUYẾT PHÁP

 

Tối – ĐÀN DƯỢC SƯ 6

17H30 : Phật tử vân tập

18H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ

THỨ HAI (21/1 ÂL)

Sáng – ĐÀN DƯỢC SƯ 7

7H00 : Phật tử vân tập

8H00 : TỤNG KINH DƯỢC SƯ + TÁN ĐÀN