cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU GIA HẠNH PHÔ HIỀN 2021

3 TUẦN LỄ TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN

(Từ 17-11ÂL đến mùng 8 tháng Chạp)

TUẦN THỨ 1 (từ ngày 17-11 đến 23-11 ÂL):

- Chuyên lạy HỒNG DANH SÁM HỐI

TUẦN THỨ 2 (từ ngày 24-11 đến 30-11 ÂL):

- Chuyên tụng BỔN MÔN PHÁP HOA (7 phẩm)

TUẦN THỨ 3 (từ mùng 1-12 đến mùng 8-12 ÂL):

- Chuyên tụng KỆ – BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

LỊCH THUYẾT PHÁP CỦA HÒA THƯỢNG TÔN SƯ

Quý Phật tử truy cập trên trang website:

* chuahuenghiem.net -> vào mục PHÁP THOẠI

* Hoặc trên giacngo.vn -> vào mục VIDEO