cool hit counter

Thông Báo

LỊCH THI NGHI LỄ + THI NÂNG Y + LỄ QUY Y năm 2019

CHỦ NHẬT - 6/11 ÂL  (nhằm 1-12-2019):  
THI NGHI LỄ + Y MỞ + Y NÂU (đợt 1)
SÁNG
- 6h30 : Đại chúng vân tập, nhận số báo danh dự thi
- 7h30 : THI NGHI LỄ
- 8h00 : THI NÂNG Y (gồm  Y MỞ + Y NÂU)
CHIỀU - Thời khóa tu mỗi chiều như thường lệ

CHỦ NHẬT - 13/11 ÂL (nhằm 8-12-2019):  
THI NGHI LỄ + Y MỞ + Y NÂU (đợt 2)
SÁNG
- 6h30 : Đại chúng vân tập, nhận số báo danh dự thi
- 7h30 : THI NGHI LỄ
- 8h00 : THI NÂNG Y (gồm Y MỞ + Y NÂU)
CHIỀU:
TRUYỀN THỌ PHÁP Y & LỄ QUY Y TAM BẢO
- 12h30: Đại chúng vân tập theo 3 cấp bậc:
Y NÂU - Y MỞ - Y THỌ
* (Phật tử mới Quy y: có mặt sớm 12h30 điểm danh, nhận THẺ QUY Y)
* (Phật tử thọ Y MỞ: phải đeo Pháp y thọ và có logo trắng)
* (Phật tử thọ Y NÂU: Phải đeo Pháp y mở và có logo nâu)
- 13h00: TRUYỀN THỌ PHÁP Y 
- 14h00 -> 16h00: TỤNG KINH - THUYẾT PHÁP