cool hit counter

Thông Báo

LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y (ngày 20/03/2016)

CHỦ NHẬT 20/03/2016 (nhằm 12-02 Bính Thân)

CHÙA HUÊ NGHIÊM, QUẬN 2

Tổ chức Khóa LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

 
 
12 giờ 30 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)
 
13 giờ      : Truyền thọ Pháp y, lễ phát nguyện Quy y
                               Tam bảo 
 
                       14 giờ      : Tụng kinh
 
                       15 giờ      : Thuyết pháp