cool hit counter

Thông Báo

DỜI NGÀY LỄ QUY Y VÀO THÁNG SAU


KÍNH THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHẬT TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ GHI DANH QUY Y
VÀO NGÀY MÙNG
9/1 ÂL, xin dời lại vào tháng sau

(khi có ngày chính thức sẽ thông báo đến quý phật tử)

mong quý vị hoan hỷ theo dõi để đồng về tham dự lễ.