cool hit counter

Thông Báo

Khóa tu ngày chủ nhật (01/12/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (01/12/2013)

Chủ Nhật ngày 01/12/2013 (nhằm ngày 29/10 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử.

Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.

Khóa tu ngày 27/10/2013  &</br>Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 03/11/2013)

Khóa tu ngày 27/10/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 03/11/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa Tu vào ngày 27/10/2013 và lễ Quy Y, thọ Pháp
Y vào ngày 03/11/2013.

Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về
tham dự.

Lễ Vía Quan Âm 19/09 Quý Tỵ;

Lễ Vía Quan Âm 19/09 Quý Tỵ;

  Chùa Huê Nghiêm tổ chức Lễ vía Quan Âm vào sáng thứ Tư ngày 23/10/2013 (nhằm ngày 19/09 Âm lịch).                                      
05h00 : Tập trung.                
06h00 : Tụng kinh.               
Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.

Khóa tu & Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 06/10/2013)

Khóa tu & Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 06/10/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa Tu và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 06/10/2013 nhằm ngày 02/09 năm Quý Tỵ.

Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.

Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557

Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557

Ban tổ chức có thuyết U Minh giới cho các hương linh quá vãng vào lúc 18h00 ngày 14/09/2013 (nhằm ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại chùa Huê Nghiêm, số 299B Lương Định Của, P. Bình Khánh, Quận 2.

Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557-DL.2013

Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557-DL.2013

Chương trình Đại giới đàn Quảng Đức diễn ra từ ngày 5 đến 15-9-2013 (nhằm ngày 1 đến 11-8-Quý Tỵ).

Khóa tu & Lễ Quy y, thọ Pháp y

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa Tu và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 08/09/2013 nhằm ngày 04/08 Âm Lịch.

Khóa tu ngày 25/08/2013  &</br>Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 08/09/2013)

Khóa tu ngày 25/08/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 08/09/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa tu vào ngày 25/08/2013 và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 08/09/2013.

Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y (ngày 11/08/2013)

Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y (ngày 11/08/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 11/08/2013.

Khóa tu ngày 04/08/2013  &</br>Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Khóa tu ngày 04/08/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa tu vào ngày 04/08/2013 và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 11/08/2013.

Khóa tu ngày 28/07/2013  &</br>Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Khóa tu ngày 28/07/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa tu vào ngày 28/07/2013 và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 11/08/2013.

Lễ vía Quan Âm 

Lễ vía Quan Âm 

  Chùa Huê Nghiêm tổ chức Lễ vía Quan Âm vào sáng thứ Sáu ngày 26/07/2013 (nhằm ngày 19/06 Âm lịch).                                      
05h00 : Tập trung.                
06h00 : Tụng kinh.               
Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.

Đại Lễ Cầu Siêu Các Anh Hùng, Liệt Sĩ

Đại Lễ Cầu Siêu Các Anh Hùng, Liệt Sĩ

Vào lúc 13h ngày 18/06 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 25/07/2013 tại đền thờ Bến Dược (Củ Chi, Tp.HCM) sẽ diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ.

Khóa tu ngày 21/07/2013  &</br>Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Khóa tu ngày 21/07/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 11/08/2013)

Chùa Huê Nghiêm tổ chức khóa tu vào ngày 21/07/2013 và lễ Quy Y, thọ Pháp Y vào ngày 11/08/2013.

Khóa tu ngày chủ nhật (14/07/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (14/07/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 14/07/2013 (nhằm ngày 07/06 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y & Khóa Học Về Nghi Thức Của Đạo Tràng Pháp Hoa

Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y & Khóa Học Về Nghi Thức Của Đạo Tràng Pháp Hoa

- 13h00 ngày 07/07/2013, Chùa Huê Nghiêm có tổ chức lễ Quy Y, thọ Pháp Y.
- 05/07-09/07/2013, Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa học về nghi thức của đạo tràng Pháp Hoa.

Lễ Quy Y và Thọ Pháp Y ngày 07/07/2013

Lễ Quy Y và Thọ Pháp Y ngày 07/07/2013

- 13h00 ngày 07/07/2013, Chùa Huê Nghiêm
   có tổ chức lễ Quy Y, thọ Pháp Y cho các
Phật tử.         

Khóa tu ngày 30/06/2013 & </Br> Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y ngày 07/07/2013

Khóa tu ngày 30/06/2013 &
Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y ngày 07/07/2013

- 14h00 ngày 30/06/2013, Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử.
- 13h00 ngày 07/07/2013, Chùa Huê Nghiêm
có tổ chức lễ Quy Y, thọ Pháp Y.