cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Xây dựng mối quan hệ hòa bình & hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

(Bài giảng ngày 8-7-2018 tại trường hạ Học viện Phật giáo TP.HCM)

Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị, vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo.

Có thể nói tôn giáo là sản phẩm của t