cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Kính lão đắc thọ

Kính lão đắc thọ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 74 tại chùa Phổ Quang ngày 19-7-2009)

Họa phước vô môn

Họa phước vô môn

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 63 tại chùa Phổ Quang ngày 19-4 -2009)

Tàm quý

Tàm quý

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 61 tại chùa Phổ Quang, ngày 5-4-2009)

Hạnh Quan Âm

Hạnh Quan Âm

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 58 tại chùa Phổ Quang ngày 15-3-2009)

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 57 tại chùa Phổ Quang ngày 8-3-2009)

Hạnh xuất gia

Hạnh xuất gia

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 56 tại chùa Phổ Quang ngày 1-3-2009)