cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Kính lão đắc thọ

Kính lão đắc thọ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 74 tại chùa Phổ Quang ngày 19-7-2009)

Mỉm cười trong đau khổ

Mỉm cười trong đau khổ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 72 tại chùa Phổ Quang ngày 5-7-2009)

Phật giáo & dân số

Phật giáo & dân số

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 73 tại chùa Phổ Quang ngày 12-7-2009)

Đạo đức của người tại gia

Đạo đức của người tại gia

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 71 tại chùa Phổ Quang ngày 28-6-2009)

Nói không với ma túy

Nói không với ma túy

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 70 tại chùa Phổ Quang ngày 21-6-2009)

Phật giáo & thiếu nhi

Phật giáo & thiếu nhi

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 69 tại chùa Phổ Quang, ngày 14-6-2009)

Phật giáo & bảo vệ môi trường

Phật giáo & bảo vệ môi trường

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 68 tại chùa Phổ Quang ngày 7-6-2009)

Phật giáo & vấn đề tác hại của thuốc lá

Phật giáo & vấn đề tác hại của thuốc lá

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 67 tại chùa Phổ Quang ngày 31-5-2009)

An cư kiết hạ

An cư kiết hạ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 66 tại chùa Phổ Quang ngày 24-5-2009)

Họa phước vô môn

Họa phước vô môn

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 63 tại chùa Phổ Quang ngày 19-4 -2009)

Tàm quý

Tàm quý

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 61 tại chùa Phổ Quang, ngày 5-4-2009)

Hạnh Quan Âm

Hạnh Quan Âm

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 58 tại chùa Phổ Quang ngày 15-3-2009)

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 57 tại chùa Phổ Quang ngày 8-3-2009)

Hạnh xuất gia

Hạnh xuất gia

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 56 tại chùa Phổ Quang ngày 1-3-2009)