cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Trên nền tảng vững vàng,  Phật giáo thành phố  hướng đến phát triển bền vững

Trên nền tảng vững vàng, Phật giáo thành phố hướng đến phát triển bền vững

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, phong cảnh trở nên tươi đẹp, khí hậu ấm áp, cây cối đơm hoa kết trái thắm tươi, các sinh vật như bừng lên sức sống. Trong sự tuần hoàn của vũ trụ...

Kinh nghiệm hoằng pháp

Kinh nghiệm hoằng pháp

Tôi đã trải qua ít nhất là 60 năm làm công tác hoằng pháp và trước nữa tôi đã có duyên làm thị giả các Hòa thượng, từ Hòa thượng Pháp chủ sáng lập Giáo hội Tăng-già Nam Việt cho đến Hòa thượng Thiện Hoa. Vì vậy, việc hoằng pháp tôi đã thực hiện trong thời gian rất dài và Tăng Ni ngày nay kế thừa truyền thống Phật giáo Việt Nam.Truyền thống Phật giáo Việt Nam khác với Phật giáo Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc…

Tâm an ổn, trí sáng suốt

Tâm an ổn, trí sáng suốt

Đạo Phật có mặt trên thế giới hơn hai mươi lăm thế kỷ, riêng ở Việt Nam, đạo Phật đã hiện hữu trên hai mươi thế kỷ. Vì vậy, người Việt Nam chịu ảnh hưởng đạo Phật một cách sâu sắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, có lúc Phật giáo hưng thạnh, cũng có lúc suy đồi. Chúng ta tu hành, tìm cho được nguyên nhân dẫn đến sự hưng thạnh, hay sự suy đồi, để khắc phục tình trạng suy đồi, mà phát huy cho được mặt hưng thạnh.Điểm lại lịch sử, trước nhất, chúng ta thấy ở thời kỳ Bắc thuộc...

Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt,  tinh thần minh mẫn

Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn

Hôm nay nhân ngày Tự tứ, tôi gợi một số ý để chúng ta hiểu giáo pháp Phật xuyên suốt từ Nguyên thủy sang Đại thừa. Đương nhiên Phật giáo bắt đầu từ Nguyên thủy, nhưng chúng ta phải nghĩ xa thêm một bước để thấy Phật giáo Nguyên thủy không phải bắt đầu ở Lộc Uyển như người ta thường nói. Thật vậy, ở Lộc Uyển Phật thuyết Tứ Thánh đế và tuyên bố Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời và đạo Phật bắt đầu có từ đó.Nhưng Nguyên thủy nếu nghĩ xa thêm thì từ khi ...

Tam Bảo lực & tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan

Tam Bảo lực & tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan

Đến mùa Vu lan Báo hiếu của Phật tử xuất gia và tại gia, tôi nhắc một số việc rất quan trọng trong đời sống tu hành của chúng ta. Trước đây, một số người phạm sai lầm khi tu pháp môn mình ưa thích thì thường chê pháp môn khác. Nếu tu theo Phật giáo Nguyên thủy thì chê pháp tu Đại thừa, đó chính là bài học đắt giá mà Phật giáo Ấn Độ đã trải qua. Thật vậy, sau khi Phật Niết-bàn, chư Tăng thuộc phái bảo thủ...

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

Ýnghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa. Về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật xin được nhắc sơ lại, các kinh điển đều nói rằng khi còn là thái tử, Phật đã quan sát cuộc đời là biển khổ, nên Ngài có ý niệm cứu khổ chúng sanh. Bằng mọi cách, Ngài đã cố gắng tối đa để giúp mọi người thoát khổ...

Tầm sư học đạo  an trụ ốc đảo tâm linh

Tầm sư học đạo an trụ ốc đảo tâm linh

Hôm nay tôi giảng bài pháp đầu tiên trong mùa An cư cấm túc của chư Tăng Ni tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM. Tôi có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với Tăng Ni sinh, đó là ý nghĩa tầm sư học đạo (xuất gia), sự thành đạo và truyền đạo của Đức Phật. Ba vấn đề lớn này Tăng Ni cần suy nghĩ và ứng dụng những điều Phật đã chứng để noi theo, mới có thể thay Phật giáo hóa chúng sanh. Điều thứ nhất, khởi đầu khi Phật là thái tử, tầm quan sát của Ngài trong cuộc đời...

CÔNG ĐỨC của người trì giới

CÔNG ĐỨC của người trì giới

Kinh Pháp hoa rút gọn còn bốn chữ Diệu pháp Liên hoa. Phật giáo Tây Tạng triển khai bốn chữ này thành Om Ma Ni Pad Me Hum. Muốn Diệu pháp Liên hoa, hay thần chú này có linh nghiệm đòi hỏi hành giả thực hành bốn chữ Diệu pháp Liên hoa. Diệu pháp Liên hoa nghĩa là trí tuệ là chính; trí tuệ được ví như viên ngọc và Liên hoa ví như hoa sen. Viên ngọc cũng ví cho tâm con người. Phật nói Phật, tâm và chúng sanh, cả ba là một. Vì vậy, trong chúng sanh cũng có Phật...

Đọc kinh, sám hối, tham thiền

Đọc kinh, sám hối, tham thiền

Chúng ta tu, dành thì giờ đọc kinh, sám hối, niệm Phật, tham thiền. Thầy muốn nhắc Phật tử tham thiền rằng phần nội dung quan trọng hơn, không phải tham thiền chỉ là ngồi yên. Ngồi yên để trở thành vô tri vô giác như gỗ đá là sai. “Tham” là chúng ta tham cứu, tìm hiểu vấn đề gì để thực tập việc đó. Thực tập pháp thiền, ta tham cứu, tìm hiểu pháp thiền và tìm hiểu rồi thực tập, coi kết quả đúng hay sai, như vậy là có tiến bộ, không phải thiền là ngồi để tính được nửa giờ...

Chọn người xuất gia

Chọn người xuất gia

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự và chia sẻ kinh nghiệm hành đạo cho Khóa bồi dưỡng trụ trì của Hệ phái Khất sĩ. Vui mừng thứ nhất là nơi đây từ bãi rác đã biến đổi thành ngôi tịnh xá trang nghiêm và điều này cũng mang ý nghĩa quan trọng là thể hiện được công đức tu hành. Thật vậy, Đức Phật đã ví thế giới này là Nhà lửa, nhưng chúng ta đã biến nó trở thành hoa sen, đó là yếu lý quan trọng nhất của người tu mang tính cách chuyển hóa...

Không lệ thuộc vật chất -  Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác

Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác

Khi Đức Phật thành đạo ở cội bồ-đề, đầu tiên Ngài quét sạch hết phiền não và kế tiếp, Ngài chuyển hóa thân tứ đại thành Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na là ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu khắp mười phương ba đời, không có gì mà Ngài không biết, không chỗ não mà trí tuệ Phật không xuyên suốt, gọi là Phật chứng Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh; nói cách khác, Phật thấy rõ...

Ý nghĩa Lễ tắm Phật

Ý nghĩa Lễ tắm Phật

Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì cũng được, nhưng theo tôi, hiểu được ý nghĩa và có độ cảm sâu sắc về bài kệ, sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn trên bước đường tu. Thật vậy, hiểu được trí tuệ và đức hạnh của Phật thì giữa chúng ta và Ngài có sự gắn bó thân thương, gần gũi hơn;từ đó thế giới Ta-bà mà chúng ta đang ở và thế giới Phật cũng trở nên gần nhau..

Chánh niệm khi bận rộn

Chánh niệm khi bận rộn

Chánh niệm khi bận rộn, nói rõ là giữ chánh niệm trong tất cả mọi sinh hoạt xã hội, chủ yếu nhắm vào việc làm của các Bồ-tát. Vì Đức Phật muốn dạy các Bồ-tát, nên Ngài bảo rằng Phật hiện thân trên cuộc đời, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Để làm an lạc cho số đông, đương nhiên phải gần gũi mọi người. Quán sát trong chúng sanh, có loài người là tối ưu. Mặc dù loài người có ưu thế hơn các loài khác, nhưng dấn thân hành Bồ-tát đạo để giáo hóa độ ...

ĐẠO PHẬT ở thế kỷ XXI

ĐẠO PHẬT ở thế kỷ XXI

Chủ yếu của đạo Phật là tu, nhưng không nghiên cứu, không học, thì tu mù, dễ đi lạc làm hỏng cuộc đời tu. Vì vậy, cần học, nhưng học phải đi kèm với tu sẽ giúp cho đời sống tri thức của chúng ta phát triển song song với phát triển tâm linh để cuối cùng dẫn đến quả vị Thánh trong đạo Phật. Thánh theo Phật giáo Nguyên thủy là A-la-hán, nhưng Thánh theo Phật giáo Đại thừa là Phật. Trên bước đường tu, chúng ta mới nhận ra lý này. Thật vậy, mọi người học giống nhau, nhưng tu mới có sự phát triển tâm linh thì tầm nhìn...

Ăn ít, uống ít, ngủ ít, nói ít

Ăn ít, uống ít, ngủ ít, nói ít

Đạo tràng Tường Vân đã trải qua 6 năm và 74 khóa tu Một ngày an lạc. Hôm nay, Phật tử tập hợp về tu đông là tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo. Vì tất cả Phật tử khắp cả miền Nam theo đuổi một khóa tu qua suốt thời gian dài rất khó. Nhưng quý vị đã kiên nhẫn theo học nơi đạo tràng này là điều đáng khen ngợi. Từ đầu, tôi đã nhắc thầy trụ trì nên giới hạn số người tu để tạo điều kiện an lạc,giải thoát cho Phật tử. Vì tâm an lạc đi theo thân giải thoát, nhưng đời sống vật chất...

Gia trì lực của  Bồ-tát QUAN ÂM

Gia trì lực của Bồ-tát QUAN ÂM

Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc đều có tôn tượng của Ngài. Tại sao tôn tượng của Ngài được thờ phượng ở nhiều nơi. Trong kinh Phổ môn, Đức Phật nói về công hạnh của Quan Âm, hay lực gia trì của Ngài đối với chúng ta...

Không có gì bền chắc

Không có gì bền chắc

Đức Phật nói nhứt thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệc như điển, nghĩa là các pháp hữu vi như chiêm bao, như giọt sương, như làn chớp. Người tu phải quán như thế. Nhiều người hiểu sai ý này. Phải xác định rằng pháp vô vi đối lập với pháp hữu vi. Người hiểu được pháp vô vi mới là người tu thực sự. Pháp hữu vi là những gì chúng ta nắm bắt được, hiểu được đều nằm trong sanh diệt pháp. Kinh Niết-bàn nói chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp,...

Vượt qua cám dỗ và danh vọng

Vượt qua cám dỗ và danh vọng

Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì có tất cả. Không có trí tuệ mới bị cám dỗ. Chủ yếu là danh, lợi và tình ái, ba thứ cám dỗ này con người dễ mắc phải và bị nó nhận sâu vào bùn nhơ tội lỗi. Danh là giả danh, hư danh đưa người ta đến chỗ nguy hiểm. Ở Trung Hoa thời xưa có vua Nghiêu đi khắp nơi tìm người giỏivà tốt thực sự để giao việc quản lý Nhà nước...