cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

Trụ Định, hành trang tối thiểu của người tu

Trụ Định, hành trang tối thiểu của người tu

(Bài giảng trường hạ Phổ Quang ngày 7-6-2010)

Vô Lượng Nghĩa Kinh và Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội

Vô Lượng Nghĩa Kinh và Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội

(Bài giảng trường hạ chùa Kim Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16-7-2010)

Yếu nghĩa của Phẩm Pháp Sư, Kinh Pháp Hoa

Yếu nghĩa của Phẩm Pháp Sư, Kinh Pháp Hoa

(Bài giảng trường hạ chùa Long Thạnh, quận Bình Tân, TP. HCM, ngày 29-7-2010)

Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định

Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định

(Bài giảng trường hạ Trung Tâm tịnh xá, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 8-7-2010)

Giới Định  Tuệ

Giới Định Tuệ

(Bài giảng trường hạ chùa Bửu Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ngày 17-7-2010)

Xây dựng đạo đức của người tu

Xây dựng đạo đức của người tu

(Bài giảng tại Trường hạ Tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình, TP. HCM, ngày 21-6-2010)

Ngôi chùa tâm linh

Ngôi chùa tâm linh

(Bài giảng tại trường hạ Tổ đình Vĩnh Tràng, Tiền Giang, ngày 28-6-2010 bế giảng Khóa bồi dưỡng trụ trì)

Bi Trí Dũng

Bi Trí Dũng

Chủ đề Bi Trí Dũng được rút ra từ đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đức Phật đã ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng Ngài nguyện vào Nhà lửa tam giới là vào cảnh khổ của chúng sanh để độ thoát chúng sanh