cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

Giới Định  Tuệ

Giới Định Tuệ

(Bài giảng trường hạ chùa Bửu Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ngày 17-7-2010)

Vô Lượng Nghĩa Kinh và Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội

Vô Lượng Nghĩa Kinh và Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội

(Bài giảng trường hạ chùa Kim Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16-7-2010)

Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định

Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định

(Bài giảng trường hạ Trung Tâm tịnh xá, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 8-7-2010)

Ngôi chùa tâm linh

Ngôi chùa tâm linh

(Bài giảng tại trường hạ Tổ đình Vĩnh Tràng, Tiền Giang, ngày 28-6-2010 bế giảng Khóa bồi dưỡng trụ trì)

Xây dựng đạo đức của người tu

Xây dựng đạo đức của người tu

(Bài giảng tại Trường hạ Tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình, TP. HCM, ngày 21-6-2010)

Trụ Định, hành trang tối thiểu của người tu

Trụ Định, hành trang tối thiểu của người tu

(Bài giảng trường hạ Phổ Quang ngày 7-6-2010)

Trồng căn lành & sám hối

Trồng căn lành & sám hối

(Bài giảng trường hạ chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 24-7-2009)

Bồ đề quyến thuộc

Bồ đề quyến thuộc

(Bài giảng trường hạ tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, ngày 9-7-09)

Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông

Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông

(Bài giảng trường hạ chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 6-7-2009)

Mối tương quan với thế giới siêu hình

Mối tương quan với thế giới siêu hình

(Bài giảng trường hạ và khóa bồi dưỡng trụ trì ngày 23-6-2009, tại chùa Kim Cang, tỉnh Long An)

Lợi ích của an cư kiết hạ

Lợi ích của an cư kiết hạ

(Bài giảng trường hạ tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ngày 12-6-2009)

Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền & Bắc truyền

Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền & Bắc truyền

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 16-4-2009