cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

Công đức trang nghiêm

Công đức trang nghiêm

Cách nay hơn 2.500 năm, Đức Phật ra đời trong bối cảnh xã hội Ấn Độ mà người dân phải chịu sự chi phối khắc nghiệt của chế độ tập ấm và luật lệ phân chia quyền hành theo bốn giai cấp. Mọi người đã bực tức nạn hưởng thụ sa đọa của hàng tu sĩ Bà-la-môn cùng vua quan và bất mãn với sự cai trị hà khắc của luật tập ấm, chà đạp hạng thứ dân, không cho phép họ có cơ hội tiến thân. Trong tình trạng bất an ấy, Đức Phật đã hiện hữu như một người mô phạm vẹn toàn tài năng và đức hạnh, mang đến niềm hy vọng một ngày mai tươi sáng cho dân chúng thời bấy giờ. Thật vậy, khi Đức Phật đản sanh, tiên A Tư Đà ở núi Tuyết đã tiên đoán rằng nếu Ngài đi tu, sẽ là đấng Đại giác...

Giáo Dục Tăng Ni là Phật sự quan trong hàng đầu của Giáo Hội

Giáo Dục Tăng Ni là Phật sự quan trong hàng đầu của Giáo Hội

Nhân sự kiện khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Học viện) - cơ sở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP, Viện trưởng Học viện đã dành cho Giác Ngộ cuộc phỏng vấn. Nói về tầm quan trọng của công tác giáo dục Tăng Ni, Hòa thượng cho biết: - Đối với Phật giáo, một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự hưng thịnh đó là chất lượng của Tăng Ni. Chùa chiền dù xây dựng to lớn như thế nào, nhưng nếu không có Tăng Ni tu tập và hướng dẫn Phật tử theo đúng Chánh pháp của Phật thì ngôi chùa cũng không có ý nghĩa...

Tu Vô Lượng Nghĩa

Tu Vô Lượng Nghĩa

Vô lượng nghĩa là một trong 16 tên của kinh Pháp hoa. Như vậy, Vô lượng nghĩa cũng là kinh Pháp hoa. Người tu Vô lượng nghĩa cũng là tu Pháp hoa, có thể hiểu đó là hai mặt của một bộ kinh. Đứng về Vô lượng nghĩa, tất cả pháp Phật nói trong 49 năm đều nằm trong tạng Vô lượng nghĩa. Nhưng người chấp pháp môn này, người chấp pháp môn